SASdividerSJ

Flyrail has closed

The possibility to purchase travel through Flyrail ended December 17, 2012, and this site is closed. For owners of combined annual passes we refer to our respective web sites for booking. In the future we plan to provide the combined purchase of air and train on our own websites.

For questions or changes regarding already made reservations, please contact Customer Services: 08-797 4045 (+46 8 797 4045 from outside Sweden), opening hours: Monday – Friday, 8.30 am - 4 pm.

We look forward to your visit at our respective websites!

www.sj.se

www.sas.se

Flyrail är stängd

Möjligheten att köpa resor via Flyrail upphörde den 17 december 2012. För er med kombinerade årskort sker bokning på respektive hemsida tills dess att en ny lösning är på plats. Vi planerar för att i en framtid möjliggöra kombinerat köp av flyg och tåg på våra egna hemsidor.

För frågor eller ändringar av redan genomförda bokningar, kontakta Kundservice, telefon 08-797 4045, (+46-8-797 4045 från utlandet), öppettider måndag till fredag klockan 08.30-16.00.

Vi ser fram emot ert besök på våra respektive hemsidor!

www.sj.se

www.sas.se